Nowe zasady pracy

16-05-2020

Nowe zasady pracy, uwzględniające zalecenia dla branży fryzjerskiej - prosimy o przeczytanie.

Prosimy o punktualne przychodzenie na umówione wizyty, ponieważ nie ma możliwości czekania na wizytę w salonie - poczekalnia nie funkcjonuje.

Każdy Klient musi mieć maskę na twarz i nos. Zdjęcie maski możliwe jest tylko na prośbę fryzjera, jeżeli któryś z etapów usługi tego wymaga. Po zakończeniu tego etapu usługi, fryzjer poprosi Państwa o ponowne założenie maski.

Na wejściu do salonu, poprosimy Państwa o dezynfekcję rąk oraz ubranie jednorazowych rękawiczek, które zapewniamy. Jeżeli mają Państwo swoje rękawiczki, muszą być one nowe, nieużywane wcześniej i ubrane dopiero po dezynfekcji rąk.

Okrycie wierzchnie odbierze od Państwa pracownik recepcji i odwiesi w taki sposób, żeby nie stykało się z inną odzieżą.

Przepisy nie pozwalają na używanie telefonów komórkowych w salonie, w związku z czym prosimy o ich wyciszenie. Wyjątek stanowi płacenie telefonem za usługę.

Cały czas można u nas płacić również gotówką. Po każdym kontakcie z pieniędzmi, recepcja dezynfekuje banknoty, bilon oraz ręce.

Kiedy nie mogą Państwo przyjść na umówioną wizytę:

    - gdy mają Państwo objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
    - jesteście Państwo w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
    - zamieszkujecie z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
    - w ciągu tygodnia mieli Państwo kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.